Naujienos

Panevėžio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informacija apie pakartotinio VNS, įvykusio 2020 04 17 priimtus nutarimus

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2020 m. balandžio 17  d. įvykusio Panevėžio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Priemonių planas dėl Panevėžio kredito unijos nuosavo kapitalo padidinimo patvirtintas.
  8. Atlygis kredito unijos vadovams nustatytas.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti.

                                                                        Valdyba

Atgal