Naujienos

Panevėžio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

4.Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

5.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.

5.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.

  1. 2019 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti.

  1. Dėl Panevėžio kredito unijos kapitalo.

NUTARTA: Priemonių planą dėl Panevėžio kredito unijos nuosavo kapitalo padidinimo tvirtinti.

  1. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

NUTARTA: Į paskolų komiteto narius išrinkti Kristiną Kosmauskienę.

  1. Dėl kredito unijos įstojimo į asociaciją.

NUTARTA: Pritarti kredito unijos įstojimui į Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius.

Valdyba

Atgal