Naujienos

Panevėžio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2022 03 18 įvykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.

6. Įgaliojimai, valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, suteikti.

                                                                                                                                  Valdyba

Atgal