Naujienos

Primename Panevėžio kredito unijos nariams apie indėlių draudimą

Primename Panevėžio kredito unijos nariams apie indėlių draudimą

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti kredito unijos klientų aptarnavimo vietose arba https://paneveziokreditounija.lku.lt/fiziniams-asmenims/terminuotieji-indeliai/

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Atgal