Naujienos

Šaukiamas Panevėžio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Neįvykus pirmajam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo 2020 m. balandžio 17 d. 11 val. (registracijas nuo 10.30 val., su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) Panevėžio kredito unijos salėje (0a.), adresu Topolių al. 17, Panevėžio m., šaukiamas Panevėžio kredito unijos, buveinės adresas Bažnyčios g. 2A, Ramygala, Panevėžio rajonas, pakartotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2020 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Dėl Panevėžio kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Atlygio kredito unijos vadovams nustatymas.
 9. Dėl Panevėžio kredito unijos įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Topolių al. 17, Panevėžys, ar bet kuriame kredito unijos skyriuje rajone.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2020 m. balandžio 17 d.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Topolių al. 17 Panevėžys LT-35169;
 • arba siųsti paštu adresu: Topolių al. 17 Panevėžys LT-35169;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: info@pku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ramunė Šimaitytė, tel. Nr. 845 572081, el.paštas [email protected]

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10.00-12.00 ir 13.00-15.00 val.

                                                                        Valdyba

Atgal