Naujienos

Šaukiamas Panevėžio kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 18 d. 11 val. KB Panevėžio kredito unija salėje (0a.), adresu Topolių al. 17, Panevėžio m., šaukiamas KB Panevėžio kredito unija, buveinės adresas Bažnyčios g. 2A, Ramygala, Panevėžio rajonas, visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai, priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Topolių al. 17, Panevėžys, ar bet kuriame kredito unijos skyriuje rajone.

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl COVID19,  prašome KB Panevėžio kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. kovo 18 d. 10 val.:

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Pardavimų skyriaus  vadovė Ramunė Šimaitytė, tel. Nr. 8 45 572081, el.paštas [email protected]

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10.00-12.00 ir 13.00-15.00 val.

                                                                                                                                  Valdyba

Atgal