Naujienos

Šaukiamas Panevėžio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. kovo 19 d. 11 val. KB Panevėžio kredito unija salėje, adresu Topolių al. 17, Panevėžio m., šaukiamas KB Panevėžio kredito unija, buveinės adresas Bažnyčios g. 2A, Ramygala, Panevėžio rajonas, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Atlyginimo kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 11. Dėl Panevėžio kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Topolių al. 17, Panevėžys, ar bet kuriame kredito unijos skyriuje rajone.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Panevėžio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. kovo 19 d. 10 val.:

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą RPPS vadovė Ramunė Šimaitytė, tel. Nr. 8 45 572081, el.paštas info@pku.lt

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10.00-12.00 ir 13.00-15.00 val.

Valdyba

Atgal