Naujienos

Šaukiamas Panevėžio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. kovo 21 d. 11 val. KB Panevėžio kredito unija salėje (0a.), adresu Topolių al. 17, Panevėžio m., šaukiamas KB Panevėžio kredito unija, buveinės adresas Bažnyčios g. 2A, Ramygala, Panevėžio rajonas, visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Įgaliojimų suteikimas valdybai, priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

7. Dėl atlygio už posėdžius, valdybos ir paskolų komiteto nariams, nustatymo;

8. Kiti klausimai:

8.1. Dėl atsiskaitymo su Kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2023 m.

8.2. Dėl Kredito unijos narių pašalinimo iš Kredito unijos narių registro.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Topolių al. 17, Panevėžys, ar bet kuriame kredito unijos skyriuje rajone.

Panevėžio kredito unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA arba Panevėžio kredito unijos klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024 m. kovo 21 d. 10 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Ramunė Šimaitytė, tel. Nr. 8 45 572081, el. paštas [email protected]

Atgal